logo
Mua Surface - Đến Đăng Vũ
Pro 9
Laptop 5
Laptop Go 2
Go 3
Laptop Studio
ads 9
ads 10
ads 4
ads 6
Giảm14%
Surface Pro 9 i7/32/1TB Mới
Surface Pro 9 i7/32/1TB Mới

Surface Pro 9 i7/32/1TB Mới

65,990,000đ76,490,000đ
Giảm19%
Surface Pro 9 i7/16/1TB Mới
Surface Pro 9 i7/16/1TB Mới

Surface Pro 9 i7/16/1TB Mới

51,490,000đ63,490,000đ
Giảm14%
Surface Pro 9 i7/16/512 Mới
Surface Pro 9 i7/16/512 Mới

Surface Pro 9 i7/16/512 Mới

47,990,000đ55,990,000đ
Giảm2%
Surface Pro 9 i7/16/256 Mới
Surface Pro 9 i7/16/256 Mới

Surface Pro 9 i7/16/256 Mới

41,490,000đ42,490,000đ
Giảm3%
Surface Pro 9 i5/16/256 Mới
Surface Pro 9 i5/16/256 Mới

Surface Pro 9 i5/16/256 Mới

36,490,000đ37,490,000đ
Giảm4%
Surface Pro 9 i5/8/256 Mới
Surface Pro 9 i5/8/256 Mới

Surface Pro 9 i5/8/256 Mới

27,490,000đ28,490,000đ
Giảm4%
Surface Pro 9 i5/8/128 Mới
Surface Pro 9 i5/8/128 Mới

Surface Pro 9 i5/8/128 Mới

23,990,000đ24,990,000đ
Giảm2%
Surface Laptop 5 13.5 inch i7/16/256 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i7/16/256 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i7/16/256 Mới

42,990,000đ43,990,000đ
Giảm2%
Surface Laptop 5 13.5 inch  i7/16/512 Mới ( No Box )
Surface Laptop 5 13.5 inch  i7/16/512 Mới ( No Box )
Giảm18%
Surface Laptop 5 15 inch i7/32/1TB Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/32/1TB Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/32/1TB Mới

59,990,000đ73,490,000đ
Giảm21%
Surface Laptop 5 15 inch i7/16/512 Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/16/512 Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/16/512 Mới

49,990,000đ62,990,000đ
Giảm2%
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/512 Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/512 Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/8/512 Mới

41,490,000đ42,490,000đ
Giảm3%
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới
Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới

Surface Laptop 5 15 inch i7/8/256 Mới

36,990,000đ37,990,000đ
Giảm2%
Surface Laptop 5 13.5 inch  i7/16/512 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch  i7/16/512 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i7/16/512 Mới

48,490,000đ49,490,000đ
Giảm2%
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Mới
Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Mới

Surface Laptop 5 13.5 inch i5/16/512 Mới

39,490,000đ40,490,000đ
Giảm9%
Surface Go 3 Pentium Gold/4/64 Mới
Surface Go 3 Pentium Gold/4/64 Mới

Surface Go 3 Pentium Gold/4/64 Mới

10,490,000đ11,490,000đ
Giảm7%
Surface Go 3 Pentium/4/64  LTE Mới
Surface Go 3 Pentium/4/64  LTE Mới

Surface Go 3 Pentium/4/64 LTE Mới

13,890,000đ14,890,000đ
Giảm6%
Surface Go 3 Pentium Gold/8/128 Mới
Surface Go 3 Pentium Gold/8/128 Mới

Surface Go 3 Pentium Gold/8/128 Mới

14,490,000đ15,490,000đ
Giảm6%
Surface Go 3 i3/8/128 Mới
Surface Go 3 i3/8/128 Mới

Surface Go 3 i3/8/128 Mới

16,290,000đ17,290,000đ
Giảm5%
Surface Go 3 i3/8/128 LTE Mới
Surface Go 3 i3/8/128 LTE Mới

Surface Go 3 i3/8/128 LTE Mới

18,390,000đ19,390,000đ
Giảm3%
Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Mới
Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Mới

Surface Book 3 13-Inch i5/8/256 Mới

37,290,000đ38,290,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Mới
Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Mới

Surface Book 3 13-Inch i7/16/256 Mới

48,990,000đ49,990,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 15-Inch i7/16/256 1660Ti 6Gb Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/16/256 1660Ti 6Gb Mới

Surface Book 3 15-Inch i7/16/256 1660Ti 6Gb Mới

51,790,000đ52,790,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới
Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới

Surface Book 3 13-Inch i7/32/512 Mới

54,990,000đ55,990,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 1660TI 6Gb Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 1660TI 6Gb Mới

Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 1660TI 6Gb Mới

58,990,000đ59,990,000đ
Giảm2%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 VGA QUARDO RTX 3000 Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/512 VGA QUARDO RTX 3000 Mới
Giảm1%
Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Mới
Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Mới

Surface Book 3 13-Inch i7/32/1TB Mới

67,690,000đ68,690,000đ
Giảm1%
Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB 1660TI 6Gb Mới
Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB 1660TI 6Gb Mới

Surface Book 3 15-Inch i7/32/1TB 1660TI 6Gb Mới

68,490,000đ69,490,000đ
Giảm1%
Surface Studio 2 i7/16/1TB GTX 1060 Mới

Surface Studio 2 i7/16/1TB GTX 1060 Mới

113,990,000đ114,990,000đ
Giảm1%
Surface Studio 2 i7/32/1TB GTX 1070 Mới

Surface Studio 2 i7/32/1TB GTX 1070 Mới

128,000,000đ129,000,000đ
Giảm1%
Surface Studio 2 i7/32/2TB GTX 1060 Mới
Surface Studio 2 i7/32/2TB GTX 1060 Mới

Surface Studio 2 i7/32/2TB GTX 1060 Mới

138,990,000đ139,990,000đ
Giảm2%
Surface Duo 2 128GB Mới

Surface Duo 2 128GB Mới

40,490,000đ41,490,000đ
Giảm2%
Surface Duo 2 256GB Mới

Surface Duo 2 256GB Mới

47,990,000đ48,990,000đ
Giảm2%
Surface Duo 2 512GB Mới

Surface Duo 2 512GB Mới

53,990,000đ54,990,000đ

Tin công nghệ

cửa hàng Đăng Vũ Surface - Chuyên Microsoft Surface tại Việt Nam